Włącz muzykę, aby uprzyjemnić sobie przeglądanie albumu:

Utwór Ave Maria, Harp and soprano, Nathalie Choquette and Olga Gross - źródło i licencja


Kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Tychach

w latach 1981-2006

ks. Antoni Wala "AVE"
1939-2006

"Sprawy niemożliwe załatwiał od razu;
"Cuda" zajmowały mu trochę więcej czasu."

Z OKŁADKI ALBUMU O KS. ANTONIM


Dzięki Opatrzności Bożej wybudował kaplicę szpitalną
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Kaplica została poświęcona w 2001 r.

"Wielkich dzieł Bożych nie zapominajmy" (por. Ps 78, 7b) - ku pamięci tego, co Bóg zdziałał w Jego życiu powstał album, który prezentujemy na tej stronie.


ALBUM

MATKA KS. ANTONIEGO O SWOIM SYNU

Dla Antoniego ci, którzy potrzebowali pomocy, byli zawsze najważniejsi. Każdego, kto powierzał mu swoje zmartwienia, niejako adoptował, prosząc w modlitwie Boga o rozwiązanie poszczególnych problemów. Do cierpienia podchodził z największym szacunkiem. A jako kapelan szpitalny miał szczególną rolę do spełnienia. Niósł wiarę i nadzieję chorym, niezmiennie strzegąc ich ludzkiej godności. Pełen troski i współczucia, nie zapominał o wadze najprostszych gestów – uśmiechu czy ciepłym, optymistycznym nastroju. Pragnę wyrazić podziękowania za pamięć o moim synu wszystkim, którzy towarzyszyli mu na co dzień w szpitalnej posłudze, a także tym, których spotkał w różnych kolejach losu. A Tobie – Antosiu, dziękuję, że 42 lata swojego życia oddałeś kapłaństwu, z czego ćwierć wieku – opiece nad chorymi. Myślę, że odchodząc, zostawił świat nieco lepszym, a dobry Bóg przygotował mu u Siebie mieszkanie. Emilia – Matka z synami Marianem i Piotrem

KONTAKT

Kaplica Szpitalna Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,
Szpital Megrez sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

kaplica.tychy.pl